• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

alt Mogelijke behandelingen:

- Toezicht op de ovulatie 

- Intra-uteriene inseminatie 

- In vitro fertilisatie met of zonder ICSI (Intracytoplasmatische sperma-injectie) 

- Mogelijkheid beroep te doen op een anonieme spermadonor 

- Een gerichte eiceldonatie 

- Draagmoederschap

- Invriezen van eicellen

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409