• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

De aanpak van patiënten die een beroep doen op spermadonatie

Spermadonatie kan in verschillende gevallen aangewezen zijn. 

 

Indicaties voor spermadonatie

  • wanneer de mannelijke partner geen spermatozoïden heeft (azoöspermie) of wanneer het sperma zeer ernstige anomalieën vertoont (zeer ernstige oligoasthenoteratospermie)
  • wanneer de mannelijke partner drager is van een overdraagbare ernstige genetische afwijking en er geen pre-implantatiediagnose kan worden gesteld
  • wanneer de mannelijke partner seropositief is voor het humaan immuundeficiëntievirus (hiv) en het koppel geen enkel risico van besmetting wil
  • wanneer de mannelijke partner onbehandelbare seksuologische stoornissen heeft waardoor het ophalen van sperma onmogelijk is
  • wanneer er geen mannelijke partner is, d.w.z. bij ongehuwde of homoseksuele vrouwen

 

Aanpak van patiënten die een beroep doen op spermadonatie

Patiënten bij wie spermadonatie geïndiceerd is worden op raadpleging ontvangen door een van de gynaecologen die gespecialiseerd is in vruchtbaarheid en door de psychiater/psycholoog van ons centrum. Tijdens die gesprekken wordt de familiale voorgeschiedenis van de patiënte of van het koppel overlopen, wordt nagegaan hoe specifiek de kinderwens is, welke antwoorden er zullen worden gegeven op de vragen van het kind over zijn manier van verwekking enz.

Na die gesprekken wordt het dossier in teamverband besproken.

Wordt het dossier aanvaard, dan zal de gynaecoloog de patiënte of het koppel opnieuw zien om het medisch dossier op te stellen, de fertiliteitsbehandeling voor te schrijven en een geïnformeerde toestemming (informed consent) te laten ondertekenen.

 

Keuze van de donor

De keuze van de donor gebeurt op basis van enkele lichamelijke kenmerken (etnische oorsprong, kleur van ogen, van haar, gestalte) en biologische kenmerken (bloedgroep en resusfactor). De donoren zijn afkomstig van onze interne spermabank of van een Deense spermabank omwille van de schaarste aan Belgische spermadonoren.

Wenst u meer informatie over de selectie van de spermadonoren, lees dan even ons hoofdstuk over spermadonatie.

 

Anonimiteit

In België verloopt het gebruik van een spermabank volkomen anoniem. Dat betekent dat de donor geen toegang heeft tot de identiteit van de acceptor(en) en omgekeerd. De acceptoren noch de kinderen die verwekt zijn door de donatie krijgen toegang tot de identiteit van de donor.

Toch laat de Belgische wet een mogelijkheid open voor niet-anonieme donatie, nl. wanneer er een rechtstreeks akkoord tot stand is gekomen tussen de donor en het ontvangende koppel (de acceptor). We spreken dan van gekende spermadonatie.

 

Behandeling

Indien er geen onvruchtbaarheidsfactoren zijn vastgesteld bij de vrouw, bestaat de behandeling in een intra-uteriene inseminatie (IIU-D of intra-uteriene inseminatie met spermadonatie).

Indien de vrouw wel onvruchtbaarheidsfactoren vertoont of na herhaalde niet-geslaagde inseminaties kan men terugvallen op in-vitrofertilisatie of zelfs ICSI met donorsperma. 

 

Resultaten

De kansen op slagen bij inseminatie met donorsperma liggen dicht bij die van een natuurlijke vruchtbaarheid, d.w.z. 60 % na 6 maanden en ongeveer 80 % na 1 jaar.

Onvruchtbaarheidsfactoren bij de vrouw of een gevorderde leeftijd kunnen deze resultaten nadelig beïnvloeden.

 

Wetgeving

De Belgische wet erkent de wettelijkheid van spermadonatie, bepaalt de afstammingsregels ervan en voert enkele beperkingen in. U kunt deze wet raadplegen op onze website (verwijzing).

Bij een gehuwd heteroseksueel koppel is het kind dat verwekt wordt na spermadonatie het wettige kind van het koppel.

Bij een niet-gehuwd heteroseksueel koppel wordt de erkenning vóór de geboorte ten zeerste aangeraden.

Aan niet-gehuwde homoseksuele koppels wordt ten zeerste aangeraden juridisch advies in te winnen bij een jurist die gespecialiseerd is in familierecht alvorens de procedure op te starten. 

 

Kostprijs

De kostprijs voor wie een beroep doet op spermadonatie is die van de MBV-techniek die zal worden toegepast (inseminatie of in-vitrofertilisatie), plus de kostprijs van de spermarietjes. Momenteel worden de kosten in verband met de spermarietjes niet ten laste genomen door de ziekenfondsen.

 

   

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409