• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

alt Hoe kunnen wij U helpen?

Wanneer de natuurlijke bevruchting op zich laat wachten, kunnen we via verschillende onderzoeken (bloedonderzoek, sperma-analyse, echografie en andere medische beeldvorming, endoscopie en andere ingrepen) een infertiliteitsdiagnose stellen en u doorverwijzen voor een passende behandeling.

Voor de patiënten is het belangrijk dat ze tijdens hun behandeling kunnen terugvallen op een kleine kern van mensen. Toch is de behandeling van medisch begeleide voortplanting in wezen een pluridisciplinair gegeven, waarbij een uitgebreid team van artsen, biologen en paramedici betrokken is.

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409