Draagmoederschap
Draagmoederschap, ook wel bekend als GPA (Gestational Surrogacy), is een techniek van medisch geassisteerde voortplanting. Hierbij wordt een embryo, afkomstig van in vitro fertilisatie (IVF), geïmplanteerd in de baarmoeder van een draagmoeder die na de geboorte de baby aan een beoogd koppel zal afstaan.

Draagmoederschap

Sinds eind jaren 90 biedt het PMA-centrum van het UMC Sint-Pieter zorg aan koppels die gebruik moeten maken van draagmoederschap.

Sinds 2015 biedt ons centrum ook zorg aan koppels die gebruik moeten maken van draagmoederschap in combinatie met eiceldonatie.

Voor informatie over eiceldonatie verwijzen we u naar de pagina die aan dit onderwerp is gewijd. Hier zullen we alleen ingaan op surrogacy.

Deze procedure houdt in dat de embryo’s (verkregen door in vitro fertilisatie) worden overgebracht naar de baarmoeder van een draagmoeder. Deze draagmoeder heeft dus geen genetische band met het kind.

Geen wettelijk kader

Momenteel is er in België geen duidelijk gedefinieerd wettelijk kader voor draagmoederschap. Deze praktijk is niet illegaal, maar het is essentieel om adequaat juridisch advies in te winnen. Daarom vragen wij aan beoogde ouders en hun draagmoeder om voorafgaand aan hun bezoek aan ons centrum informatie in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in familierecht.

Er bestaat geen centrum voor het rekruteren van draagmoeders in België en elke commerciële rekrutering is volledig verboden. Draagmoeders zijn dus “relationele” draagmoeders, meestal familieleden of goede vrienden van het beoogde koppel.

De procedure

Om kennis te maken met de auteurs van het kinderwens project, zullen de gynaecoloog en psycholoog in eerste instantie alleen het beoogde koppel ontvangen.

In een tweede fase zullen het beoogde koppel en de draagmoeder (en haar partner indien zij er een heeft) worden ontvangen in een consult met de gynaecoloog en daarna door ons psycho-medisch team voor een gesprek. Tijdens deze consultaties worden alle bijzonderheden van een dergelijke procedure besproken: juridische, medische, ethische, psychologische aspecten, enz.

Het proces van geschiktheid

Als het GPA-project ook het gebruik van donorgameten (eicellen of sperma) vereist, moeten er andere afspraken worden gemaakt voor de gametedonor.

Het dossier zal vervolgens in een multidisciplinair team worden besproken.

Als het dossier positief wordt ontvangen, worden de koppels opnieuw gezien voor een gynaecologische consultatie om het medische dossier op te stellen, administratieve formaliteiten in te vullen en de behandeling te plannen.

Een controversiële techniek

Surrogacy blijft momenteel de meest controversiële PMA-techniek, zowel onder vruchtbaarheids- en verloskundespecialisten als onder het grote publiek. De media zijn helaas vaak op zoek naar “sensationele” verhalen die helemaal niet onze positieve ervaring met het gebruik van draagmoeders weerspiegelen. Goed begeleid, is deze, hoewel moeilijke, stap een echte ervaring van solidariteit tussen koppels.

De uitgevoerde studies zijn geruststellend voor zowel de ervaring van de ouders en de draagmoeder als voor de toekomst van de kinderen.

U adviseren en oriënteren

Als u een surrogacy-project heeft, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze PMA-secretariaat. U wordt dan correct doorverwezen naar de verschillende betrokken partijen bij deze stap.

Ga naar de inhoud