Nuttige nummers

Secretariaat VRM

+32 2 535 34 06

Laboratorium voor Andrologie

+32 2 535 34 06

Fax secretariaat

+32 2 535 34 09

Contact

5 + 9 =

Wij respecteren uw privacy. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt. De verantwoordelijke voor de website verbindt zich er eerlijk toe om de wettelijke vertrouwelijkheidsvoorwaarden toe te passen die van toepassing zijn in België en deze informatie niet aan derden bekend te maken. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht op toegang en rectificatie van de gegevens die op u betrekking hebben. Verdere informatie kan worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Naar de inhoud springen