Nuttige nummers

Secretariaat MBV

+32 2 535 34 06

Laboratorium voor Andrologie

+32 2 535 34 06

Fax secretariaat

+32 2 535 34 09

Contact

2 + 6 =

Wij respecteren uw privacy. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons meedeelt. De sitebeheerder verbindt zich er op zijn eer toe om de wettelijke vertrouwelijkheidsvoorwaarden die van toepassing zijn in België te respecteren en deze informatie niet aan derden bekend te maken. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die op u betrekking hebben. Aanvullende informatie kunt u bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ga naar de inhoud