Embryokweek
Het kweken van embryo's is een van de belangrijkste stappen bij in vitro fertilisatie (IVF). Het wordt uitgevoerd in het laboratorium en de omstandigheden van het laboratorium hebben direct invloed op de kwaliteit van de eicellen en embryo's.

Embryokweek

Na de eicelpunctie worden de eicellen bevrucht met zaadcellen, hetzij door conventionele in vitro fertilisatie (IVF), hetzij door intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI), afhankelijk van uw medische dossier en de kwaliteit van het sperma.

De volgende dag analyseren we de resultaten van de bevruchting en houden we u op de hoogte van de voortgang van het proces.

Het team van biologen zal gedurende enkele dagen de ontwikkeling van de embryo’s nauwlettend volgen, waarbij de morfologische kwaliteit en voortgang worden beoordeeld. Afhankelijk van het aantal en de kwaliteit wordt op dag twee tot vijf na ontwikkeling een verse embryo overgebracht.

Kwalitatief goed embryo op dag 2

Kwalitatief goed embryo op dag 3

Kwalitatief goed embryo op dag 5

Indien nodig kan de embryokweek worden verlengd tot de zesde dag om een nog nauwkeuriger selectie te maken van de meest levensvatbare embryo’s, die dan worden overgebracht of ingevroren voor een latere cyclus.

Embryo’s die niet worden overgebracht, kunnen inderdaad worden gecryopreserveerd als hun kwaliteit dit toelaat, waardoor de kans op succes bij een later behandelingsproces wordt vergroot. Embryokweek is dus een sleutelelement in het proces van in vitro fertilisatie, waardoor de kans op succes wordt gemaximaliseerd.

Ga naar de inhoud