Wetgeving
Veel wetten en/of koninklijke besluiten regelen de praktijk van medisch begeleide voortplanting in België.

In België

 • Koninklijk besluit van 15 februari 1999, stelt de normen vast waaraan “voortplantingsgeneeskunde” zorgprogramma’s moeten voldoen om erkend te worden
  • 18 B-centra (met lab) en 16 A-centra (zonder lab)
  • We maken deel uit van de B-centra
 • Koninklijk besluit van 4 juni 2003 stelt de voorwaarden vast voor vergoeding van in vitro fertilisatie:
  • Voor de leeftijd van 43 jaar
  • 6 vergoede pogingen
  • Regulering van het aantal overgedragen embryo(‘s)
 • Wet van 06 juli 2007:
  • Betreffende medisch begeleide voortplanting en de toekomst van overtollige embryo’s en gameten
  • Auteur(s) van het ouderlijk project
  • Ondertekening van een overeenkomst
  • Leeftijdsvoorwaarden voor de vrouw
  • Mogelijkheid voor een centrum om een aanvraag te weigeren op grond van medische redenen of een gewetensclausule
  • Bewaartermijn van gameten/embryo’s
  • Toekomst van overtollige gameten/embryo’s
  • Vragen met betrekking tot de donatie van gameten/embryo’s
  • Voorwaarden voor post-mortale inseminatie
  • Voorwaarden voor pre-implantatie genetische diagnose
 • Wet van 19 december 2008 betreffende het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal (MLM) bestemd voor geneeskundige toepassingen op de mens of voor wetenschappelijk onderzoek
  • Koninklijke besluiten met betrekking tot kwaliteitsbeheer, traceerbaarheid, validatie van apparatuur, …
 • Wet van 5 mei 2014 betreffende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder:
  • Het vaststellen van de afstamming ten opzichte van de meemoeder gebeurt op dezelfde manier als het vaststellen van de afstamming ten opzichte van de vader

Voor patiënten van een andere nationaliteit

Indien de auteur(s) van het ouderproject een andere nationaliteit hebben, gelden de wetten van hun land en daarom wordt aanbevolen contact op te nemen met een jurist die u de nodige informatie kan geven.

Ga naar de inhoud