Ethisch charter
Het beleid van het centrum is om aan onvruchtbare koppels de meest effectieve behandelingen te bieden in overeenstemming met de wettelijke, deontologische en ethische voorschriften.

Ethisch en deontologisch handvest

Ons centrum verbindt zich ertoe onvruchtbare koppels de meest effectieve behandelingen te bieden in overeenstemming met de wettelijke, deontologische en ethische normen. We hebben een ethisch en deontologisch handvest opgesteld om een ​​geïntegreerde behandeling van onze patiënten te waarborgen in overeenstemming met de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze behandeling omvat de somatische, psychologische en sociale aspecten van vruchtbaarheid.

We luisteren naar elke patiënt met vriendelijkheid en respect voor hun uniciteit, pleiten voor een redelijke praktijk en oordelen niet. We hechten veel belang aan het sociale leven van het individu en bieden gedecentraliseerde behandelingen aan die zijn aangepast aan hun behoeften.

IRIS-netwerk

Ons centrum maakt deel uit van het openbare IRIS-netwerk, dat alle patiënten toegang geeft tot geavanceerde vruchtbaarheidsbehandelingen zonder rekening te houden met hun financiële draagkracht.

Medisch en ethisch beperkte situaties

Tot slot zijn we in staat om medisch ondersteunde voortplanting aan te bieden in situaties die medisch en ethisch gezien op de grens liggen, zoals HIV of draagmoederschap, na grondig overleg en het verstrekken van geïnformeerde informatie aan patiënten.

Ga naar de inhoud